Waar mag je vliegen met een drone?

Waar mag je vliegen met een drone?

(Laatste update: 24 februari 2018)

Dat is belangrijk om te weten als u een bedrijfsfilm met een drone wilt laten maken. In de eerste plaats geldt: heeft u een professionele film nodig, schakel dan een bevoegd drone bedrijf in. Want een bevoegd drone bedrijf biedt u veel meer mogelijkheden.

Een onbevoegde drone vlieger mag bijvoorbeeld niet boven aaneengesloten bebouwing vliegen. Heeft u een bedrijfsfilm van uw restaurant of hotel in de stad of dorp nodig? Dan kunt u niet om een bevoegd drone bedrijf heen.
Heeft u een film nodig van uw evenement? Alleen een bevoegd drone bedrijf mag boven groepen mensen vliegen.

Dit is kaart met de no-fly zones van het Kadaster:

waar mag je vliegen met een drone

waar mag je vliegen met een drone

 

 

Waar mag je vliegen met een drone?

 

Deze kaart geldt voor hooby vliegen met drones en is daarmee ter informatie; er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.
De regels waaraan de drone piloten  zich moet houden (Wet luchtvaart (artikel 5.3) en Regeling modelvliegen) staan ook op: rijksoverheid.nl/drones.
Enkele regels zijn bijvoorbeeld:

  • alleen bij daglicht en tot een maximale hoogte van 120 meter vliegen;
  • niet boven groepen mensen, aaneengesloten bebouwing, wegen, spoorlijnen, industrie- en havengebieden;
  • drones verlenen voorrang aan vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen, vrije ballonnen en luchtschepen;
  • binnen laagvlieggebieden moet er iemand meekijken om u te waarschuwen voor luchtvaartuigen.

Het is verboden is om  deel te nemen aan het luchtverkeer als mensen of zaken in gevaar (kunnen) worden gebracht.
Er kan altijd sprake zijn van tijdelijke verboden/beperkte gebieden, bijvoorbeeld in verband met een evenement (zie ook www.lvnl-ohd.nl).

Voor luchthavens zonder controle zijn vluchten binnen een afstand van 3 km toegestaan. De beheerder van de luchthaven mag dan geen bezwaar hebben.
Ook kan sprake zijn van gebieden die tijdelijk worden gebruikt voor de start en landing van luchtvaartuigen; vliegen binnen een afstand van 3 km is toegestaan mits er geen bezwaar is bij de beheerder van dat terrein.

Lees hier meer over de voordelen van bevoegde drone bedrijven

Dronepilootgezocht.nl is partner van Linkspot.nl