Vliegbrevet drone halen

Vliegbrevet drone halen. Drone operators die beroepsmatig willen vliegen moeten in het bezit zijn van een vergunning ROC of ROC Light. De kosten van het behalen van zo’n vergunning (ROC) worden geschat op tussen de € 10.000,- en € 20.000,-. Het kost veel minder om een ROC-light vergunning te behalen, maar daarmee mag je ook niet zo veel.
Om aanvragers van de vergunning goed voor te bereiden organiseert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de ‘Voorlichtingsbijeenkomst Vergunningaanvraag’.

Op bezoek bij de ILT Voorlichtingsbijeenkomst
Vergunningaanvraag beroepsmatig dronevliegen

Zo’n 400 tot 500 mensen bezoeken deze bijeenkomsten per jaar. Onderstaand een verslag van de bijeenkomst op donderdagmiddag 13 oktober 2017.

In dit artikel:
# De ‘Kerstboom aan wet- en regelgeving’
# Hoe blijf je als professioneel drone operator op de hoogte van alle ontwikkelingen?
# ILT-checklist voor het RPAS-handboek
# Een hart onder de riem van de houder van ROC(-Light)

Negentien geïnteresseerden verschijnen die middag op de locatie van de ILT, op steenworpafstand van station Hoofddorp.
De aanwezigen zijn merendeels mannen, van jong tot middelbare leeftijd, en afkomstig uit het hele land. Een paar uur reizen hebben ze er graag voor over.
Zij hebben één gemene deler: ze zijn allemaal geïnteresseerd in beroepsmatig vliegen met een drone.

“Er komt heel wat bij kijken om een vergunning voor het beroepsmatig vliegen aan te vragen (ROC en ROC Light). De ervaring leert dat er veel mis gaat bij het aanvragen. Daarom organiseert de ILT voorlichtingsbijeenkomsten als daar behoefte aan is. De ILT raadt aan om een bijeenkomst bij te wonen voordat u een aanvraag doet,” aldus de website van de ILT.

Gratis aanmelden
Gert Kruiswijk, senior inspecteur bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/ILT, presenteert de bijeenkomst. Gemiddeld worden deze bijeenkomsten één keer in de vier weken georganiseerd door de ILT; de opkomst varieert van 30 tot 50 personen.

Dit artikel geeft slechts een indruk van de bijeenkomst en doet geen inhoudelijk verslag. Heeft u interesse om zo’n bijeenkomst bij te wonen? Gratis aanmelden kan hier:                                                     https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones

Gert Kruiswijk geeft een presentatie aan de hand van de diapresentatie ‘RPAS – op afstand bestuurde luchtvaartuigen ‘Drones’. Vergunningen, ontheffingen, regels en toezicht.’ Tientallen vragen worden op hem afgevuurd door de toehoorders en iedereen krijgt helder antwoord en uitleg.

Kerstboom
Hij trapt af met wat hij noemt de ‘Kerstboom wet- en regelgeving’. Die wetgeving is piepjong (anno 2015), voortdurend in beweging en hard nodig.
“Want als het fout gaat, gaat het heftig fout,” weet Kruiswijk. “In de afgelopen drie jaar zijn er bijvoorbeeld vier meldingen geweest van ongevallen waarbij drones door een dak heen zijn gevallen. Let wel, dat zijn dan slechts de meldingen die de politie of ILT bereiken… Twee drones van minder dan 2 kilo zijn door een pannendak van een huis gevallen. Eén drone kwam door het dak van een garage, en één door het dak van een school.”

“Vier ministers houden zich bezig met deze wet- en regelgeving en het daarbij behorende beleid; denk alleen maar eens aan het mogelijke misbruik van drones. Houders van een ROC-light of ROC moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in de wet- en regelgeving. De ROC-houders zijn verplicht hun – door de ILT gekeurde –  handboek hierop aan te passen,” stelt de heer Kruiswijk.
Om een idee van die veranderingen en aanpassingen te krijgen: tik eens ‘kabinet drones’ in Google in en het resultaat is een scala aan webpagina’s rondom ‘regelgeving, ‘overwegingen, ‘professioneel gebruik drones’ ‘dronebeleid’.

Hoe kun je nu als professioneel drone-vlieger op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? De inspecteur: “Alle voorgenomen wijzigingen van de ministers staan op www.internetconsultatie.nl. Daar kun je je abonneren op nieuwe consultaties. En https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/drones/ beantwoordt vragen en geeft maatwerk antwoorden. Dit alles vind je op https://www.overheid.nl/.”

Drone of luchtvaartuig?
Vervolgens komt de juiste terminologie onder de aandacht. De internationale term, voor wat nu een drone wordt genoemd, luidt: RPA(S) – remotely piloted aircraft (system). In het Nederlands: op afstand bestuurd luchtvaartuig.
De regeling voor RPAS wordt in vier fases geïntroduceerd volgens een mondiaal stappenplan. Zie onderstaande afbeelding voor een globaal beeld.

Vliegbrevet drone

Fase 1 is begonnen in 2015, fase 2 wordt naar verwachting in 2020 bereikt en fase 3 en 4 naar verwachting in 2025.

Vliegbrevet drone halen:
ILT-checklist en leidraad voor RPAS-handboek

De professionele RPAS-operator (met een ROC) is verplicht een operationeel handboek te schrijven, dat gekeurd moet worden door de ILT. De Inspectie heeft veel werk aan de ter keuring aangeboden handboeken. Vele afgekeurde handboeken zijn met tips voor aanpassingen en correcties van de ILT geretourneerd naar de aankomende operators.

Zo kwam men op het idee van een handleiding en checklist voor het te schrijven handboek. Deze  kunnen aanstaande vergunninghouders veel werk schelen, om niet te zeggen dat het de beoordelaars van de ILT wat werk uit handen kan nemen.

Alle informatie en downloads voor het te schrijven handboek vindt u op http://www.helderoverdrones.nl/

Als download staat hier bijvoorbeeld de checklist en workflow voor het RPAS-handboek in Excel. Dit spreadsheet kunt u uitstekend gebruiken als werkdocument.

Bedrijfsplan!
Ter afsluiting steekt Gert Kruiswijk de gasten een hart onder de riem; hij is begaan met zijn toehoorders, je zou bijna zeggen ‘bevlogen’:
“Als houder van een ROC of ROC-light ben je eigenlijk een luchtvaartbedrijf. Maar: voor een drone vlucht betaalt een klant niet. Een opdrachtgever betaalt voor informatie en rapportage.”
Gert Kruiswijk doelt op een aantal vergunninghouders die hij vroeg naar hun vluchtvoorbereidingsdocumenten. “Ze hadden geen vlieguren, omdat ze geen opdrachten binnen hadden gekregen. Dus als beroepsmatige drone operator stel je jezelf voordat je begint de vraag: hoe krijg ik betaalde opdrachten? Door de klant informatie en een rapport te bieden die hij nodig heeft. Met een vergunning haal je nog geen betaalde opdrachten binnen. En focus vooral op dingen die wel kunnen. Filmopnames maken met een kabelballon is aan minder regels gebonden, in vergelijking met vliegen met een drone.”

Websites vliegbrevet drone halen:
Laatste ontwikkelingen:
www.internetconsultatie.nl https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/drones/
https://www.overheid.nl/

Checklist en leidraad handboek:
http://www.helderoverdrones.nl/

Mogelijkheden en beperkingen van kabelballons:
http://www.lvnl-ohd.nl/content/framesets/frameset_bijz_gebeurtenissen.html

 

Tips voor het laten maken van een bedrijfsfilm met been drone